Menu

Monthly Archives: January 2019

‘Beyaz yaka çalışanlar sendikaya üye olabilir mi ki?’
Toplu iş sözleşmesi taslak çalışmasındayız. Toplu iş sözleşmesi taslağı hazırladığımız işyeri 30 yıldır toplu iş sözleşmesi imzalanan bir işyeri. Kapsam [...]
Milletvekilleri için daha fazla koruma gerekiyor*
Bazı işler vardır, ağırdır, tehlikelidir, yıpratıcıdır. İşyerinde üretim süreci sonucu ortaya çıkan boğucu, yanıcı gazlar, kimyasallar bu işleri yapanları [...]
Peygamber çobanlardan Afgan çobanlara
Tarihte en çok kutsanan mesleklerden birisiydi çobanlık. Mitolojide tanrı olarak yer almışlardı. Çoban Dumuzi, Sümer’de Ana Tanrıça İnana’nın aşkıydı. En [...]
Ne yapabilirim ki sorusunu akla getirmekten utanmamız gereken zamanlara gelmedik mi?
Dayanışmak, dertleşmek, destek olmak için güvencede olmamız şart mı? Aslında ben de senin gibi düşünüyorum ama koşullar belli, ne yapabilirim ki sorusunu [...]
Ücretten vergi SGK primi kaçırmak nasıl meşrulaştı?
1. Ücret çalışma karşılığı çalışana ödenen para ve parayla ölçülebilen değerler toplamdır. 2. Ücret gelirdir. Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesi “gerçek [...]
Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri
Dil sadece iletişim aracı değildir. Dil aynı zamanda hakimiyet kurmanın, bu hakimiyeti meşrulaştırarak sürdürmenin de en önemli araçlarından birisidir. Çok [...]