Menu

Monthly Archives: December 2020

Kısa Çalışma Ödeneği, İşten Çıkarma Yasayı ve Ücretsiz İzin Uygulamaları – Momentum 40′ Söyleşileri

Panel: Sağlık Çalışanları İçin COVID-19 Meslek Hastalıkları Yasası – Türk Tabipleri Birliği
Pandeminin Çalışma Düzeni Kader Değildir: Haklar ve Talepler – İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti