Menu

Adaletin İş Yüzü

Evden çalışmada yasaya aykırı uygulamalar
Evden çalışma hakkında yazdığım yazılara gelen tepkiler gösteriyor ki evden çalışmaya ilişkin yasal düzenleme hiç yokmuş gibi bir süreç işliyor. Kendisinin [...]
Sendikasızlaştırma süreçleri ve avukatlar
Türkiye’de işverenler, işçilerin sendika haklarının var olduğu gerçeğini içselleştirememişlerdir. Her işveren işçilerin sendika üyesi olmalarını [...]
İş hukukunda liberalleşme ve hak kayıpları | İş sözleşmesiyle yaratılan hak kayıpları
İşçinin hak ve borçları iş sözleşmesiyle belirlenir. Hiçbir işçi işverenle oturup iş koşulları şöyle olsun diye pazarlık yaparak iş sözleşmesi yapmaz, [...]
İşten çıkarma yasağı yoktur, tazminatlı işçi çıkarma yasağı vardır
Pandemi sonrası 4857 sayılı İş Yasası’nın geçici 10. maddesiyle işverenlere işten çıkarma yasağı getirilmiştir. Yasakla birlikte işçiler tarafından “Kod [...]
Adaletin deprem yüzü
Yıl 1995. Takip ettiğim davalar için Dalaman’a gidiyordum. Akşam olmak üzereydi. Dinar’dan geçiyorduk. Birden ortalık karıştı. Büyük bir gürültü ve toz [...]
Toplu iş sözleşmesi yetki tespiti itirazları üzerinden sendikasızlaştırma devam ediyor
İşçilerin işten atılma riskini göze alarak sendika üyesi olmalarının belirleyici nedeni ücret, ücrete bağlı haklar ve çalışma koşullarında iyileşme sağlama [...]
Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü
“Sosyal politika”, yeni doğan bebek ölüm oranının yüksekliğini, yetersiz beslenme nedeniyle gelişemeyen çocuğu, okulsuzluk yüzünden geleceği yok edilen [...]
İşçi çıkartma yasağı ve işverenin haklı nedenle feshi (Kod 29)
İşverenin haklı feshi değişik isimlerle biliniyor: Yasa, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı altında düzenlenmiş. Çalışanlar adına [...]
İşverenin borçları ve yükümlülükleri-3: İşverenin gerçeğe uygun belge tutma yükümlülüğü
Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisi işçinin kıdeminin, günlük, haftalık çalışma sürelerinin, ücret ve eklerinin, yıllık izini kullanıp [...]
Hukuken işverenin işçiye borçları ve yükümlülükleri-2: İşverenin eşit işlem borcu
Aynı durumda olan işçiler arasında ayrım yapmamak, Anayasa madde 10 ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesine göre işverenin işçiye borcudur. Durum ciddi. [...]