Menu

Latest articles

Kadro beklerken tasfiye edilen taşeron işçileri
Taşeron işçilerinin sorunları çözeceği iddiasıyla hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taşeron işçilerinin sorunlarını çözmedi. Aksine içi [...]
Çalışma yaşamının iki yüzü ve işçiler
Çalışma yaşamının iki yüzü vardır. Birinci yüzünde yasalar, yasaların yaptığı tanımlar, yükümlükler, haklar ve borçlar yer alır. Çalışma yaşamının ikinci [...]
Zorlayıcı neden/zorunlu neden ayrımı ve işçi ücretleri
İşçi işe geldiği halde işveren işçiyi çalıştırmazsa işveren işçiye ücretini tam olarak ödemek zorundadır. İş Yasası’nın 66/c maddesi “İşçinin işinde ve her [...]
Bir işyerinde 10 taşeron ve sendika hakkı
İşveren işyerinde yaptığı asıl işleri kağıt üzerinde bölmüş. İşçileri tam 10 taşeron arasında paylaştırmış. Dışarıdan bakınca siz bir işyeri görüyorsunuz, [...]
‘Ekmek teknemiz dedik’
1998 yılından 2001 yılına kadar sigortasız çalıştırılmış, 2009 yılında iş kazası geçirmiş, hastanede işyeri dışında düştüm, yaralandım demiş, iş kazası [...]
DHL Express işçileri ve sendika hakkı
Sendika hakkı Anayasa’da uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir haktır. Temel bir hakkı kullanmak için insanların bir neden [...]
Meslek hastalığında suç ortaklığı
Yapılan iş sağlığı olumsuz etkiler. Çalışan, çalışırken sesle (gürültü), gazla, tozla, kimyasallarla yüz yüze gelir. Ses çalışanın kulağını rahatsız eder. [...]
Taşeron sorunu çözülmedi ‘kadrolu taşeron işçisi’ sorunu yaratıldı
Kamuda çalışan taşeron işçileriyle ilgili kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayımlandı. Taşeron işçileri kadroya geçirilip geçirilmeyeceklerini, kadroya [...]
Yeni yılda tükenmeyecek umudunuz olsun
Yıl dönümleri binlerce yıldır insanların umutlarını tazelemelerinin vesilesi olmuştur. 2017 yılının bu son yazısında ben de bu dilekleri tekrarlamak [...]
İş davalarında zorunlu ara buluculuğun açmazları
İş davalarında zorunlu ara buluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi iş davalarında ara buluculuğun nasıl [...]
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: