Menu

Latest articles

Yeni yılda tükenmeyecek umudunuz olsun
Yıl dönümleri binlerce yıldır insanların umutlarını tazelemelerinin vesilesi olmuştur. 2017 yılının bu son yazısında ben de bu dilekleri tekrarlamak [...]
İş davalarında zorunlu ara buluculuğun açmazları
İş davalarında zorunlu ara buluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlayacak. İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi iş davalarında ara buluculuğun nasıl [...]
Taşeron işçileri ve ‘yorgunu yokuşa sürmek’
Taşeron işçi sorununu çözmek için, taşeron işçilerine ilk işe girdikleri andan itibaren asıl işveren işçisi olarak işlem yapmak yeterlidir. Çözüm basit ve [...]
‘Sendikalı olmak otel batırmamış’
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son gidişimin üzerinden 9 yıl geçmiş. 9 yıl önce Turizm Emekçileri Sendikasının (TES) düzenlemiş olduğu özelleştirmeye [...]
Fazla çalışma karşılığı verilen serbest zaman, yıllık iznin yerine ikame edilemez
İş Yasası’nın 41. maddesi fazla çalışmanın karşılığının nasıl ödeneceğini düzenlemiştir. Maddeye göre “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret [...]
Sınıfsal bakış açısını yitiren pusulasını yitirmiştir
İş hukukunun duayeni değerli ağabeyim, meslektaşım… Av. Şinasi Yeldan’ı kaybettik. İş hukukunu öğrendiğim hocam, sınıfsal bakış açısının tek rehber [...]
İş Mahkemeleri Kanunu’nun değişikliklerinin getirdikleri -2
İş Mahkemeleri Kanunu’na göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iş davalarında yargılamada 1. aşamayı zorunlu arabuluculuk oluşturacaktır. Arabulucu [...]
İş Mahkemeleri Kanunu’nun değişiklilerinin getirdikleri-1
İş Mahkemeleri Kanunu değişti. Değişiklikle kanunun zorunlu arabuluculuğun dışındaki hükümleri kanunun yayım tarihi olan 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren [...]
Zorunlu ara buluculuğun kamyoncu İsmail ve İş Hukuku için anlamı
İş davalarında ara bulucuya başvuruyu zorunlu hale getiren İş Mahkemeleri Kanunu kabul edildi. Kanunun yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde zorunlu [...]
İşçi temsilciliği ve işçi konseyleri -4*
Bu hafta işçi temsilciliğinin Türk hukukunda yeri var mıdır, gerekli midir sorularını tartışmaya çalışarak bu uzun yazıya nokta koyacağız. İşvereni [...]
Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: