Menu

Latest articles

Sendika hakkını kullanmanın karşılığı kara liste olmamalı
Sendika üyeliği Anayasa’yla güvence altına alınmış temel bir sosyal haktır. Sendika üyeliği sadece Anayasa’yla değil, uluslararası sözleşmelerle de güvence [...]
‘Marx’ın işçi anketi*
Seyahat etmeyi severim. 1982 yılında avukat katibi olarak çalışmaya başladığım günden bugüne kadar, seyahat yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Şimdi [...]
İş hukukunun ruhuna Fatiha okunsun istiyorlar
İşçinin ücretini gerçek ücreti üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmek zorunda olan işveren. İşçiye her ay çalıştığı saatleri, fazla çalışma [...]
Uygulanmayan, kağıt üzerinde kalan iş yasaları
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) Türkiye işçi sınıfı gerçeğine ilişkin yapmış olduğu araştırmayı yayımladı.* [...]
Performansın düşük dediler insandan saymadılar
“Herkese zam verdiler, bana zam vermediler, neden dedim, performansın düşük dediler.” “İşe sapasağlam girdim. Dört sene sonra, boyun ve bel fıtığı oldum. [...]
Yoksulluk ve çocuklar
Bu hafta on beş yıl önce yazdığım bir yazıyı anımsadım. Sizlerle de paylaşmak istedim: (*) Yoksulluğun onlarca görünümü vardır. En sık karşımıza çıkanı ise [...]
‘Kariyer için kendini öldüreceğine kariyerini öldür’*
Gençlik yıllarımda köyde çok askerlik anısı dinledim. Bir başka köyden köyümüze gelmiş Necati isimli bir çoban vardı. Kuzu yayardı. Necati çok açık tenli, [...]
Kadro beklerken tasfiye edilen taşeron işçileri
Taşeron işçilerinin sorunları çözeceği iddiasıyla hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) taşeron işçilerinin sorunlarını çözmedi. Aksine içi [...]
Çalışma yaşamının iki yüzü ve işçiler
Çalışma yaşamının iki yüzü vardır. Birinci yüzünde yasalar, yasaların yaptığı tanımlar, yükümlükler, haklar ve borçlar yer alır. Çalışma yaşamının ikinci [...]
Zorlayıcı neden/zorunlu neden ayrımı ve işçi ücretleri
İşçi işe geldiği halde işveren işçiyi çalıştırmazsa işveren işçiye ücretini tam olarak ödemek zorundadır. İş Yasası’nın 66/c maddesi “İşçinin işinde ve her [...]