Menu

Latest articles

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Yeni İstihdam Paketi : Emekçiye Hak Gasbı, Sermayeye Teşvik – Karantina Tv

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Yeni İstihdam Paketi – Tele 1 – Hüseyin İrfan Fırat ile Çalışma Yaşamı

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Grev Yasaklarının Değerlendirilmesi – Tele 1 – Hüseyin İrfan Fırat İle Çalışma Yaşamı

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Pandemide Ücretsiz İzin Gerçeği! – Artı Tv – Dilek Dindar ile Emek ve Hayat
Toplu iş sözleşmesi yetki tespiti itirazları üzerinden sendikasızlaştırma devam ediyor
İşçilerin işten atılma riskini göze alarak sendika üyesi olmalarının belirleyici nedeni ücret, ücrete bağlı haklar ve çalışma koşullarında iyileşme sağlama [...]
Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü
“Sosyal politika”, yeni doğan bebek ölüm oranının yüksekliğini, yetersiz beslenme nedeniyle gelişemeyen çocuğu, okulsuzluk yüzünden geleceği yok edilen [...]

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Covid-19 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Hukuki Süreç – SES Sendikası
İşçi haklarını sınırlandırarak, işvereni korumak için hazırlanmış bir kanun teklifi
Hükümet 16 Ekim 2020 tarihinde Meclise “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı ile 43 maddelik [...]
İşçi çıkartma yasağı ve işverenin haklı nedenle feshi (Kod 29)
İşverenin haklı feshi değişik isimlerle biliniyor: Yasa, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı altında düzenlenmiş. Çalışanlar adına [...]
İşverenin borçları ve yükümlülükleri-3: İşverenin gerçeğe uygun belge tutma yükümlülüğü
Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisi işçinin kıdeminin, günlük, haftalık çalışma sürelerinin, ücret ve eklerinin, yıllık izini kullanıp [...]