Menu

Daily Archives: 2 January 2019

Ne yapabilirim ki sorusunu akla getirmekten utanmamız gereken zamanlara gelmedik mi?
Dayanışmak, dertleşmek, destek olmak için güvencede olmamız şart mı? Aslında ben de senin gibi düşünüyorum ama koşullar belli, ne yapabilirim ki sorusunu [...]
Ücretten vergi SGK primi kaçırmak nasıl meşrulaştı?
1. Ücret çalışma karşılığı çalışana ödenen para ve parayla ölçülebilen değerler toplamdır. 2. Ücret gelirdir. Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesi “gerçek [...]
Kurumsal işyeri kavramının gizledikleri
Dil sadece iletişim aracı değildir. Dil aynı zamanda hakimiyet kurmanın, bu hakimiyeti meşrulaştırarak sürdürmenin de en önemli araçlarından birisidir. Çok [...]