Menu

Vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen her borçlu konkordato isteyebilecektir

24 October 2018 - Adaletin İş Yüzü, Güncel

İcra İflas Kanununun konkordatoya düzenleyen 285 ve devamı maddelerinde 28.02.2018 tarihinde 7101 sayılı kanunla değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte konkordato talep edebilecek borçluların sermaye şirketi olma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

İcra İflas Kanunun (İİK) 285 maddesi 7101 sayılı kanunla yapılan değişiklikle birlikte “borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu” diğer koşulları da yerine getirmesi halinde konkordato talep edebilecektir.

İİF 285. maddesini değiştiren 7101 sayılı Kanununun 13. maddesinin gerekçesinde vadesi geldiği halde borcunu ödeyemeyen herkesin konkordato talebinde bulunabileceği açıkça belirtildi. Gerekçeye göre:

“Maddenin birinci fıkrasıyla, kaynak Kanuna ve mevcut Kanunumuza uygun olarak, TACİR OLMAYANLARIN DA KONKORDATO TALEP EDEBİLMESİ KABUL EDİLMİŞTİR. BU AÇIDAN BAKILDIĞINDA ÖNEMLİ OLAN, KONKORDATO TALEP EDENİN, VADESİ GELDİĞİ HALDE BORÇLARINI ÖDEYEMEMESİ VEYA VADESİNDE ÖDEYEMEME TEHLİKESİ ALTINDA OLMASIDIR.”

Bu durumda konkordato talep edebilmek için.

1. Vadesi gelmiş olduğu halde borçlarını ödeyeme veya ödeyememe tehlikesi olmalıdır. Artık borçlunun kim olduğunun önemi yoktur. Borçlu olan ve vadesi geldiği halde borcunu ödeyememek durumda bulunan herkes konkordato talebinde bulunabilir.

2. Borçlunun İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvurarak konkordato talep etmesi ve konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu sunması gerekir.

3. İcra Tetkik Mercii Hakimliği borçlunun mal varlıklarının, borçların en az yüzde 50’sini karşılamaya yetip yetmeyeceğini ve borçlunun teklifinin mal varlıkları ile uygun olup olmadığını belirler.

4. İcra Tetkik Mercii Hakimliği;

a. Borçlunun konkordato talebinde dürüst davrandığı ve samimi olduğu,

b. Borçlunun borçlarının en az yüzde 50 ödemeyi taahhütte bulunduğu ve mal varlığı ile taahhüdünün uyumlu olduğu sonucuna ulaşırsa borçluya iki aylık konkordato süresi veriri ve konkordato komiseri atayarak iki aylık süre verdiğini ilan eder.

5. Bu süre içerisinde Konkordato Komiseri bir ilan ile alacaklıları alacaklarını bildirmeye ve konkordato teklifini görüşmek üzere toplantıya davet eder.

6. Borçlunun alacaklıları borçlundan gelen konkordato önerisini görüşürler. Bu görüşmede tutanağı imzalamayan veya 10 gün içerisinde konkordato önerisini kabul ettiğini  bildirmeyen alacaklılar öneriyi ret etmiş sayılırlar.

Konkordatonun kabulü için:

a. Konkordato talebinin borçlunun alacaklılarının en az üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olması,

b. Konkordatoyu kabul eden üçte ikilik alacaklıların alacaklarının da en az kaydedilmiş alacakların üçte ikisine denk gelmesi gerekir.

7. Süre sonunda Konkordato Komiseri bir rapor ve dosya hazırlayarak konkordatonun Ticaret Mahkemesince onaylanması için sunar.

Konkordato süresince borçlunun borçlarına faiz işlemez. Borçlu kısaca özetlenen bu sürecin giderlerini yatırmak zorundadır. Alacaklılar için gerekli üçte ikilik oranı bulabilmek veya faiz ödememek takip baskısından kurtulmak için gerçekte alacaklı olamayanları da alacaklıymış gibi göstererek konkordato kurumunun kötüye kullanmalara karşı alacaklıların dikkatli olması gerekir.

 

27 Eylül 2018, Adaletin İş Yüzü, Evrensel Gazetesi

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>